Ert livs viktigaste ögonblick
står för dörren.
Självfallet skall du
fotografera dig; och bevara
ett underbart minne för
framtiden.
Vi på Ateljé Ingvar
fotograferar gärna dina
studentbilder i studio eller
ute i naturen.

Vi hjälper även till med
era studentplakat


En bild bevarar minnet för
livet ! Och säger mer än 1000 ord.